logotype

NAMIOT "SĄSIEDZI"

W czasie tegorocznej Babiogórskiej Jesieni w specjalnie przygotowanym namiocie odbędą się pokazy i warsztaty „Sąsiedzi”. Pod jednym dachem znajdą się przedstawiciele 4 grup etnograficznych zamieszkujących teren Podababiogórza. Babiogórcy, Kliszczacy, Żywczanie i Orawianie pokażą to co mają najcenniejszego – kulturę duchową i materialną. W namiocie zobaczymy  rzemiosła, które istniały lub nadal istnieją u ww. grup etnograficznych i które w pewien sposób reprezentują dany teren. Przygotowana zostanie także wystawa "ŁĄCZY NAS BABIA GÓRA" prezentująca wspólne elementy kultury ludowej Górali zamieszkujących rejony wokół Królowej Beskidów.

RZEMIOSŁA PREZENTOWANE W NAMIOCIE:

a) Górale Babiogórscy - BIBIUŁKARSTWO i HAFT BIAŁY

Przejawem twórczości ludowej pod Babią Górą był wyrób papierowych (głównie bibułkowych) kwiatów, wykonywanych przez kobiety nazywane tu bibułkarkami. Zdobiono nimi święte obrazy i ołtarzyki w izbie, przydrożne kapliczki, groby w okresie Święta Zmarłych. Kolejnym ważnym rzemiosłem/sztuką Górali Babiogórskich jest haft biały, który zdobił przede wszystkim elementy stroju kobiecego.

b) Górale Żywieccy (przedstawiciele Stryszawy i Lachowic) - ZABAWKARSTWO

Przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja wytwarzania kolorowych zabawek przetrwała do dziś i stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego naszej regionu, przede wszystkim GÓRALI ŻYWIECKICH. Do organizacji tego pokazu zaprosiliśmy do współpracy Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej, które zajmuje się tematem zabawkarstwa w naszym regionie w sposób niezwykle profesjonalny.

c) Górale Orawscy – MALARSTWO NA SZKLE

Mieszkańcy Orawy już od XIX wieku upodobali sobie obrazy malowane na szkle, które przedstawiały wizerunki świętych. Z krajobrazu wsi orawskiej obrazy malowane na szkle zniknęły w okresie międzywojenny (pojawiły się oleodruki). Jednakże tradycja malowania na szkle głęboko tkwiła i współcześnie powróciła. Do realizacji tego pokazu zaprosiliśmy wybitnego kontynuatora tradycji malowania obrazów na szkle – Stanisława Wyrtla, który całe życie związany jest z rodzinną Zubrzycą Górną.

d) Górale Kliszczaccy - KOSZYKARSTWO I PLECIONKARSTWO

Koszykarstwo było znaczącym rzemiosłem w rejonie Babiej Góry, wyplatano je niemal w każdej miejscowości, jednakże najbardziej rozwinęło się w okolicach Budzowa, Pcimia i Tenczyna. Do dnia dzisiejszego wśród ludności Górali Kliszczackich bardzo wiele osób posiada umiejętności wyplatania i aktywnie tworzy koszyki.  Do współpracy i realizacji tego pokazu zaprosiliśmy także Muzeum Skansen w Sidzinie.

W namiocie dzieciom rozdawane będą zeszyty edukacyjne SĄSIEDZI – będzie to zbiór rebusów, kolorowanek, krzyżówek itp. związanych z kulturą ludową Górali Babiogórskich.patronaty 2019

2020  Babiogórska Jesień w Zawoi